หน้าแรก หน้าหลัก รายละเอียดหลักสูตร ปฏิทินการฝึก ผลการลงทะเบียน ลงทะเบียนออนไลน์ แจ้งชำระเงิน บอร์ดสนทนา ติดต่อเรา

ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ดังนี้

    ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ผ่านตู้ ATM  

    ชื่อบัญชี "ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ"

ธนาคาร

สาขา

บัญชี

เลขที่

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาลพบุรี

ออมทรัพย์

111-0438893

เมื่อท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านธนาคาร หรือ ทางตู้ ATM ของธนาคาร กรุณายืนยันการโอนเงิน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1  แจ้งยืนยันการชำระเงิน Online ได้โดยกรอกรายละเอียด ด้านล่างนี้

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตรที่สมัคร   ห้วงเวลาฝึก

จำนวนเงินที่ชำระ วันที่ เวลา

 

วิธีที่ 2  ส่งข้อความ SMS แจ้งยืนยันการชำระเงิน มาที่เบอร์โทรศัพท์ 08-8868-3287 (ร.ต.บัญฑิต สุคนธา)
           โดย ระบุ ชื่อ – นามสกุล  หลักสูตรที่ลงฝึก  ห้วงเวลาฝึก และจำนวนเงินที่ชำระมาด้วย

เมื่อทางเราได้รับการแจ้งยืนยันการชำระเงิน หลังจากได้ทำการตรวจสอบแล้วจะขึ้นรายชื่อของท่านแสดง
ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ท่านเลือกไว้ตามลำดับต่อไป

© 2009 SOF3.ORG | All rights reserved.