หน้าแรก หน้าหลัก รายละเอียดหลักสูตร ปฏิทินการฝึก ผลการลงทะเบียน ลงทะเบียนออนไลน์ แจ้งชำระเงิน บอร์ดสนทนา ติดต่อเรา
 

 

รียน   สมาชิกชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษทุกท่าน ในปีนี้ทางชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษได้กำหนดวันเพื่อจัดกิจกรรมมิตติ้ง  2017 ขึ้น ในวันที่ 16 ธ.ค.60 ซึ่งเปิดให้ลงสมัครออนไลน์ ในห้วงวันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค.60 เพื่อให้พี่ๆ ได้มีโอกาสได้มาพบปะกัน และร่วมกิจกรรมการยิงปืนอีกครั้ง ซึ่งทางชมรมก็จะจัดรูปแบบการยิงปืนให้กับพี่ๆ ได้ประลองฝีมือกันทั้งประเภททีมและ ประเภทเดี่ยวให้มีความท้าทายและสนุกอย่างแน่นอน อีกทั้งในห้วงเวลากลางคืนก็จะมีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ให้พี่ๆ ที่ห่างหายกันไปนานได้พูดคุยกันครับ (เตรียมกระสุน 2 กล่อง ตลอดกิจกรรม)

สำหรับพี่ที่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมมิตติ้ง 2017 ไวแล้ว พี่ๆสามารถชำระค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตลอดทั้งวันจนถึงงานเลี้ยงเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท

ภายในวันที่ 3 ธ.ค.60 สามารถชำระไปที่ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ สาขาลพบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 111-0438893 ครับ

 

  (ร.ต.บัญฑิต สุคนธา 088-8683287)
 
r