หน้าแรก หน้าหลัก รายละเอียดหลักสูตร ปฏิทินการฝึก ผลการลงทะเบียน ลงทะเบียนออนไลน์ แจ้งชำระเงิน บอร์ดสนทนา ติดต่อเรา
 
สมัครวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ใบสมัคร

กรุณาเลือกหลักสูตร

เลขประจำตัวผู้เข้าอบรม

ข้าพเจ้า ยศ/คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
ชื่อเล่น ชื่อเรียกใน web (ถ้ามี)
กรุ๊ปเลือด ใส่เสื้อขนาด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อีเมล์
ชื่อและที่อยู่ญาติพี่น้องของท่านที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย)
ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อญาติได้สะดวก มือถือ บ้าน อีเมล

หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากทางสนามยิงปืนกองปฏิบัติการพิเศษ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
อื่นๆ
 
 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และอนุญาตให้ทางชมรมยิงกีฬายิงปืนกองปฎิบัติการพิเศษตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ หากทางชมรมมีข้อสงสัยในข้อมูลที่ให้ไว้
หมายเหตุ :   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง  
 

- หลังสมัคร Online แล้ว  ผู้สมัครฯ จะต้อง ส่งเอกสารสำคัญดังนี้
       * สำเนาบัตร ปชช.
       * สำเนา ทะเบียนบ้าน
       * สำเนา  ป4  อวป. กระบอกที่จะนำใช้ในวันฝึกอบรม
       หมายเหตุ  หากผู้เข้ารับการอบรม นำส่งเอกสารสำคัญไม่ครบ
                      ชมรมขอสงวนสิทธิ์ งดมอบวุฒิบัตร    
                      แต่ยังสามารถนำเอกสาร มาขอรับวุฒิบัตรที่ชมรม ในภายหลังได้

ลงชื่อผู้สมัคร
  ( )
   
 
   

© 2009 SOF3.ORG | All rights reserved.
p